Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Kölelik Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Kölelik
L.T. Hobhouse, köleyi, "yasa ve geleneğin bir başkasının mülkü
olarak saydığı kimsedir." biçiminde tanımlıyor.8 En uç aşamada tamamen
haklardan yoksun, taşınır bir eşya niteliğinde olmakla birlikte,
diğer durumlarda ise bazı bakımlardan korunabilir. Kölelik sistemi,
eşitsizliğin en uç noktasını oluşturur. Çünkü bireyler tamamen ya da
kısmen haklardan yoksundur. Kölelik örnekleri olarak eski Yunan
ve Roma toplumları ve 18. yüzyıldaki kuzey Amerika'nın güneyindeki
devletleri gösterebiliriz. Köle, efendisine tabidir. Efendinin köle üzerindeki
gücü sınırsızdır. Köle, efendisinin "malı" ya da "serveti" niteliğindedir.
Özgürlere oranla daha aşağı statüdedirler. Kölenin siyasal
hakları yoktur. Köle çalışmaya zorunlu kılınır. Bu yüzden köleliğin
doğuşu ile birlikte köle çalışmasına dayanan bir çeşit aristokrasi de
var olmuştur.
Köleler, efendisinin ticarî ve ev hizmetlerini yapmakla mükellefti.
Ticarî hizmetler genellikle tarımsal ve madencilik işleriydi. Ev hizmetleri
ise, ev temizliği, yemek pişirme, hizmet etme ya da bazan da
sahibinin seks aracı olma biçiminde idi.

KÖLELİK ve EĞİTİM
Kölelerin eğitimi söz konusu değildir. Esasen eğitimden, kendi
dinsel kurumlarından ve aile yaşamlarından yoksun bırakılmışlardı.
Ancak bazı haklar elde ettiklerinde sahipleri tarafından çok ender de
olsa basit, sistemsiz bir eğitime tabi olabilmekte idiler. Fakat savaş
sonucu köle düşenlerin bir kısmı, kendi ülkelerinde belirli bir dereceye
kadar eğitilmişlerdi.
Osmanlılarda köleler diğer ülkelere oranla çok iyi durumda idiler.
Beslenmeleri, iyi bir biçimde yerine getiriliyor ve dinsel inançlarında
özgür kalıyorlardı.9 Bunda kuşkusuz dinsel etmenler önemli rol oynamıştır.
Çünkü Kur'anda (IV, 40) kullara iyi muamele edilmesi hakkında
hükümler vardı. Ayrıca, Peygamber de kölelere iyi muamele
edilmesi hususunda kuvvetle ısrar etmiş ve "kölelere yediğinizi yediriniz,
giydiğinizi giydiriniz ve onlara kudretleri fevkinde birşeyi emretmeyiniz."
diye buyurmuştu.10 Bu düsturlara tamamen uyulmuştur.11
Osmanlılarda kölelik, kamu yönetimi, askerlik ve ev hizmetleri
alanlarında kalmış, tarım ve sanayide pek kullanılmamıştı. Bizde
köleliğin Batıdaki kadar açılı amlar bırakmamasının başlıca sebebi,
İslâmda ırk ayrımı gözetilmemesidir. Osmanlılarda esir ticareti, resmen
1874 yılında yasaklanmıştır. Köleler ya köle doğmuş, ya savaşta
esir olmuş, ya da çoğu kez anababalarından satın alınmışlardır. Köle
olarak her türlü siyasal haktan yoksun bulunmakla birlikte, bazıları
paşa ve sadrazam olmuşlardır.1^
Müslümanlığı kabul eden kölelere dinsel eğitim verilmiştir.
İslâmiyet, okuma ve yazmayı teşvik etmişti. İslâmiyetin ilk ortaya
çıktığında okuma yazma bilen çok azdı. Okuma yazma öğretme
işini uzun bir süre müslüman olmayanlar üzerlerine almıştı. Ayrıca
Bedr savaşından soma kimi köleler, Müslümanlardan belli bir kısmına
okuma ve yazma öğretmek şartıyla serbest bırakılmışlar ve bu husus,
onların bir kurtuluş parası (fidye-i necat) sayılmıştır.12


Kölelik Resimleri

Kölelik Sunumları

Kölelik Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Kölelik Ek Bilgileri

  • 0
    2 yıl önce

    Kölelik Nedir?
    Köle olma durumu, esirlik, kulluk, esaret


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
01 | Kölelik
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)